Skip to product information

Korg miniKORG 700FS 32-Key Analog Synthesizer 2021 - Present - Black / Wood

€1.799,00 

KORG MINIKORG 700 FS BLACK / Hard Case

B-stock